top of page

TÜRK VATANDAŞLIĞI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Güncelleme tarihi: 24 Mar 2023

Türk vatandaşlığına başvuru için gerekli evraklar toparlandıktan sonra 2023 yılı için belirlenen Başvuru Hizmet Bedeli olan 115 TL vezneye yatırılır. Karşılığında alınan makbuz da başvuru için gerekli evrakların içine konulur. Sonrasındaysa yabancı kişi bulunduğu yerdeki Valiliğe Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunur. Unutulmamalıdır ki, belgelerdeki herhangi bir eksiklik başvuru sürecini uzatabilir ve hatta başvurunun reddi sonucunu doğurabilir. Bu noktada, başvuru için bir Avukattan yardım alınması bu tür olumsuz sonuçlardan korunulması için elzemdir.


Başvuru Aşamaları

  • Başvuru için genel ve özel şartların yerine getirilmesi

  • Evrakların toparlanması ve hazırlanması

  • Hizmet bedelinin vezneye yatırılması

  • Yabancının bulunduğu yerdeki Valiliğe başvuruda bulunulması

  • Mülakat aşaması

Başvuru sonrasındaki aşamalarsa daha detaylı olup bu safhanın muhakkak bir Avukat desteğiyle sürdürülmesi tavsiye olunur. Buna göre ilk olarak il tahkikatı tamamlanır, dosya komisyona gönderilir. Akabinde ön inceleme ve inceleme aşamaları tamamlanarak araştırma değerlendirmeye alınır ve karar açıklanır.


Bu süreç azami olarak 24 ayı bulabilir. Ancak bir Avukatla çalışılması halinde bu süre 12 aya kadar düşebilir. Yapılan başvurunun akıbeti hakkındaysa Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden başvuru bilgileri girilerek bilgi alınabilir.


Sonuç olarak, Türk Vatandaşlığına başvuru için gerekli evrakların temini, doğru doldurulması, doğru bir şekilde dosyanın oluşturulması ve doğru makamlara süresi içerisinde eksiksiz teslim edilmesi çok önemlidir. Hayli teknik ve detaylı aşamalar içeren bu sürecin muhakkak bir avukatla yürütülmesi gerekmektedir. Aksi halde başvuru süreci uzayabilir yahut başvuru reddedilebilir. Avukata bu iş için özel yetki verilen bir vekaletnamenin noterden çıkartılması başvuru sürecinin sağlıklı ilerlemesini ve sonuçlanmasını sağlayabilir.


Comments


bottom of page