top of page

TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL KAZANILIR?

Güncelleme tarihi: 24 Mar 2023

Türkiye sınırları içerisinde doğumla yahut sonradan başvuru yoluyla kazanılabilen Türk vatandaşlığının hangi kriterlere göre kazanılabileceği 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda sıralanmıştır.


Bunlardan en bilinenleri evlilik yoluyla ya da yatırım yoluyla kazanılan vatandaşlık olsa da bahsolunan Yasada başkaca vatandaşlık kazanma yollarına da yer verilmiştir. Vatandaşlık kazanmak için yapılan başvurular hayli teknik ve detaylı başvurular olmasından ötürü muhakkak bir avukat desteği alınması gerekmektedir. Nitekim Türkiye’deki tüm avukatlar bu işi yapmaya yetkindir. Herhangi birine danışmanlık ücreti karşılığında başvurmanız halinde size bu konuda danışmanlık hizmeti verebilir ve ilerleyen süreçlere yönelik de maddi konularda anlaşmanız halinde başvuru süreçlerini eksiksiz olarak sizin adınıza yapabilir.


5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda başlıca vatandaşlık kazanma kriterlerinde genel şartlar şu şekildedir:

 • Ayırt etme gücüne sahip olmak ve ergin olmak

 • Kamu düzenini, kamu sağlığını ve milli güvenliği bozacak herhangi bir duruma sahip olmamak

 • İyi ahlaka sahip olmak ve yeterli düzeyde Türkçe dilini konuşabilmek

 • Türkiye’de yaşama isteğini düşünce ve davranışlarıyla gerçekçi bir şekilde ortaya koyabilmek

 • Türkiye’de icra edebileceği bir mesleğe sahip olmak ve iyi düzeyde gelir sahibi olmak

Tüm bunların yanı sıra Türk Vatandaşlığı alabilmek için bazı özel şartların da ayrıca sağlanması gerekmektedir. Şimdi bunlara sırasıyla değinelim.

YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL KAZANILIR?

Genel şartların sağlanmasının ardından aşağıda sayılı hallerden sadece birinin yasal prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirilmesi neticesinde yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı kazanılabilir. Bu hususta herhangi bir hata yapmamak adına bir avukatla çalışmanızı tavsiye ederiz.

 • Türkiye’de en az 500.000 USD tutarında sabit sermaye yatırımı yapmak.

 • Türkiye’de en az 400.000 USD tutarında tapuda 3 yıllığına ‘’satılmaz şerhi’’ koydurulması şartıyla gayrımenkul satın almak

 • Türkiye’de en az 50 kişilik istihdam yaratmak.

 • 3 yıl elden çıkarmamak kaydıyla en az 500.000 USD tutarındaki girişim sermayesi yatırım fonunu elinde bulundurmak

 • Elde 3 yıl tutmak kaydıyla en az 500.000 USD tutarındaki devlet borçlanma araçlarını elinde bulundurmak

 • Türkiye’deki bir mevduat hesabına 3 yıl çekmemek kaydıyla en az 500.000 USD tutarında paranın yatırılması.

SOYBAĞI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL KAZANILIR?

Çocuğun doğum anında anne veya babadan en az birinin Türk Vatandaşı olması halinde doğan çocuk Türk Vatandaşlığını kazanacaktır.


EVLİLİK YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL KAZANILIR?

Bir yabancının, bir Türk Vatandaşı ile evlenmesi halinde aşağıda yazılı şartları sağlaması kaydıyla yabancıya Türk Vatandaşlığı verilebilir.


 • Kamu düzenini yahut milli güvenliği bozacak bir eylemde bulunmamak

 • Bir Türk Vatandaşıyla en az 3 yıl evli kalmak

 • Başta aynı evde yaşama kriteri bulunmak üzere, bu evliliğin gerçek bir aile birliği içerisinde sürdürülmesi

 • Yabancının 3 yıl süreyle evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir iş veya eylemde bulunmaması

5 YILLIK İKAMET NETİCESİNDE TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL KAZANILIR?

Başvuru tarihi itibariyle 5 yıl boyunca Türkiye’de ikamet eden bir yabancı, gerekli koşulları sağlaması halinde Türk Vatandaşlığını kazanabilir. Vatandaşlığın kazanılması için gereken sürenin toplamda en fazla 12 ayı Türkiye dışında geçirilebilir. Bunun dışındaki tüm sürenin Türkiye’de geçirilmesi gerekmektedir.


TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMANIN DİĞER YOLLARI

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşlığı üzerinden Türk Vatandaşlığını elde etmek

 • Evlat edinme yoluyla Türk Vatandaşlığını elde etmek

 • Göçmen olarak Türk Vatandaşlığını elde etmek

 • Seçme hakkı yoluyla Türk Vatandaşlığını elde etmek

Genel hatlarıyla Türk Vatandaşlığının elde edilebileceği yollar yukarıda açıklanmıştır. Başvuru süreçlerinde bir hata yapılması vatandaşlık başvurunuzun reddi tehlikesini doğurabilir. Bu sebeple süreci muhakkak bir avukat yardımı ile sürdürmenizi tavsiye eder, Türkiye’deki tüm avukatların bu konuda yetkin olduğunu tekrar belirtiriz.


Türk Vatandaşlığının kazanılması için gereken başvuru süreçlerine ilişkin kaleme almış olduğumuz ‘’Türk Vatandaşlığına Başvuru Süreci’’ yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.


Comments


bottom of page