top of page

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER nelerdİr?

Güncelleme tarihi: 24 Mar 2023

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı Türkiye’de ikamet ettiği ilin valiliğine başvuruda bulunabilir. Ayrıca, yurt içinde değilse yurt dışı temsilciliklerden de başvurusunu gerçekleştirebilir. Yabancı kişi, Türk Vatandaşlığı başvurusu için gerekli belgeleri toparladıktan sonra bizzat kendisi veya kendisi adına vekil tayin edeceği avukat aracılığıyla Türk Vatandaşlığı başvurusunu yapabilir. İkinci ihtimalde dikkat edilmesi gereken husus, avukata verilen vekaletnamenin özel yetkili vekaletname olması gerektiğidir. Başvurunun tam ve doğru yapılması çok önemli olduğu için, başvuru sürecini bir avukat yoluyla takip etmenizi öneririz.


Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:


 • 2 adet biyometrik fotoğraf

 • Usulüne uygun doldurulmuş başvuru formu

 • Başvuran yabancıya ait kimlik belgesi, nüfus kayıt örneği yahut doğum belgesi gibi belgeler

 • Başvuran yabancı kişi evliyse, evli olduğuna dair eşini ve varsa çocuklarını kapsayan nüfus kayıt örneği, kimlik kartları gibi belgeler

 • Başvuran yabancı kişi kendi ülkesinde eşinden boşanmışsa bunu gösterir boşanma kararı,

 • Başvuran kişinin kendi ülkesinde eşi vefat ettiyse bunu gösterir belge

 • Başvuran yabancı kişinin uyruğunun belirlenmesi için kimlik, pasaport veya başkaca bir belgenin ibraz edilmesi

 • Başvuran yabancının hiçbir devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olmaması halinde –yani vatansız (heimatlos) olması halinde- bu durumu gösterir belge

 • Kamu sağlığını bozacak herhangi bir hastalığının olmadığını gösterir belge

 • Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük 5 yıl içinde 6 aydan fazla süreyi yurt dışında geçirmediğini gösteren ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen belge

 • Başvurunun sonuçlanacağı olası tarihi kapsayacak ikamet tezkeresi

 • Başvuracak yabancının hakkında kesinleşmiş bir ceza varsa ilgili ülke makamlarından alınan buna yönelik onaylı belge

 • Başvuru harç ve hizmet bedellerinin yatırıldığını gösteren Maliye’den alınacak makbuz

Türk Vatandaşlığı için başvuru formuna Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden ulaşılabilmektedir. Bu başvuru formunda başvuran yabancı kişiye ve varsa eşi ile çocuklarına ait genel bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Başvuru formu doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir:

 • İsim ve soyisim tam ve eksiksiz yazılmadır.

 • Kimlik bilgilerine ilişkin kısım onaylanmış kimlik belgelerinin Türkçe tercümesinden hareketle doldurulmalıdır.

 • Başvuru formunun bilgisayarda doldurulması önemlidir. Tamamı büyük harflerle, 8 punto ile ve ‘’Arial’’ yazı tipiyle doldurulmalıdır. Türk vatandaşlığına başvuran yabancının bilgisayar kullanma imkanı yoksa tükenmez kalemle de doldurulabilir.

 • Türk vatandaşlığına başvuran yabancı Türkçe bir isim ve soyisim istiyorsa buna ilişkin alanı da Türkçe bir isim ve soyisim yazarak doldurmalıdır. Mevcut isim ve soyismini kullanmaya devam etmek istiyorsa, isim ve soyisim Türkçe karakter karşılıklarıyla yazılmalıdır.


Bu belgeler, her halde istenen belgeler olup Türk Vatandaşlığı için başvuru türünün değişmesiyle beraber belge ihtiyacı da çeşitlenebilecektir. Bu noktada bir mağduriyet yaşamamanız için bir avukat yardımı almanızı tavsiye ederiz.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page